RAKENNUTTAMISPALVELUT

  • Toimimme tilaajan kuten taloyhtiön/isännöitsijän edunvalvojana koko projektin ajan aina tarveselvityksestä takuuajan päättymiseen asti.
  • Ohjaamme javalvomme hankkeen valmistelua, suunnittelua, rakentamista ja käyttöönottoa siten, että asiakkaamme tavoitteet saavutetaan.

Tehtäviä ovat kohteen laajuudesta riippuen:

  • suunnittelun valmistelu, johon kuuluu suunnittelijoiden (esimerkiksi arkkitehti, rakenne, LVIS ja muut erikoissuunnittelijat) kilpailutus, valinta ja suunnittelusopimusten teko
  • suunnittelun ohjaus
  • kustannusarviot ja alustavan projektiaikataulun laadinta
  • rakentamisen valmistelu, kuten urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta, urakkasopimukset
  • rakentamisen ohjaus, kuten maksuaikataulujen ja kassavirtaennusteiden laadinta, työn valvonta ja viranomaistarkastuksiin osallistuminen
  • vastaanotto ja jälkitarkastukset
  • takuuajan tarkastukset