TARKASTUSPALVELUT

Suoritamme esimerkiksi

• kuntotutkimukset
• korjaustarveselvitykset

Näiden avulla voidaan löytää mahdolliset kiinteistön ongelmakohdat ja ehkäistä vaurioiden syntymistä etukäteen. Vauriota epäiltäessä tai sen jo synnyttyä saadaan selville korjattavat kohteet sekä toimenpide-ehdotukset.