VALVONTAPALVELUT

Suoritamme hallinnollista, taloudellista sekä teknistä valvontaa rakentamisen aikana, esimerkiksi

• suunnitelmiin ja kiinteistöön tutustuminen
• työmaan aloituskokous
• työmaavalvontakäynnit
• aikataulun, laadun ja urakkalaskutuksen valvonta työn aikana
• vastaanottotarkastus
• jälkitarkastukset
• taloudellinen loppuselvitys
• asialistojen, laskelmien ja pöytäkirjojen laadinta