KUNTOARVIOT

Suoritamme

• kuntoarviot
• kuntotutkimukset
• korjaustarveselvitykset

Näiden avulla voidaan löytää mahdolliset kiinteistön tai huoneiston ongelmakohdat ja ehkäistä vaurioiden syntymistä etukäteen. Vauriota ennakoitaessa tai sen jo todennuttua selvitämme korjattavat kohteet sekä teemme toimenpide-ehdotukset.

Lisätietoja: Aapo Luukkanen, puhelin 0400961122, aapo.luukkanen@taloinsinoorit.fi.