SUUNNITTELUPALVELUT

Laadimme ja tarkastamme

• hankesuunnitelmat
• rakennussuunnitelmat
• talotekniset suunnitelmat

Suoritamme

• kustannuslaskentaa
• investointilaskentaa
Lisätietoja: insinööri, partner  Seppo Välimäki, puhelin 0400112288, seppo.valimaki@taloinsinoorit.fi