VALVONTAPALVELUT

Suoritamme hallinnollista, taloudellista sekä teknistä valvontaa rakentamisen aikana.

• suunnitelmiin ja kiinteistöön tutustuminen
• työmaan aloituskokous
• työmaavalvontakäynnit
• aikataulun, laadun ja urakkalaskutuksen valvonta työn aikana
• jälkitarkastukset
• taloudellinen loppuselvitys
• asialistojen, laskelmien ja pöytäkirjojen laadinta
Lisätietoja: insinööri, partner  Seppo Välimäki, puhelin 0400112288, seppo.valimaki@taloinsinoorit.fi